UWAGA! Portal używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)
al. Grunwaldzka +48 58 520 68 51 | ul. Wałowa +48 58 301 23 13 | ul. Kartuska +48 58 302 60 44
Language
Polski English Deutch Русский
Menu
Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

 

Gdańsk, 2018-02-07
Informacja o rozsyrzygnięciu postępowania (plik pdf)

Gdańsk, 2018-01-17
W związku z omyłką pisarską wprowadza się zmianę wzoru umowy w brzmieniu następujących paragrafów :
§2 I Zabezpieczenie techniczne pkt 1,2
§3 pkt.1
§9 pkt 1,6

Wzór umowy (plik docx)

Gdańsk, 2018-01-16
Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do składania ofeft na świadczenie usług ochrony mienia do Firm działających na terenie Miasta Gdańska dla obiektów GZSiSS znajdujących się przy AL. Grunwaldzkiej 244, ul. Wałowej 2l, ul. Kartuskiej 245b w Gdańsku.
Zaproszenie (plik pdf)
Wzór umowy (plik docx)

Gdańsk, 2018-01-10
Zapytanie ofertowe na usługę zabezpieczenia opieki medycznej przez ratownika medycznego wraz z podstawowym sprzętem pierwszej pomocy na wszystkich podanych w zleceniu /zamówieniu/ imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej i opieki osobom, które tego będą wymagały do czasu przejęcia opieki przez inne do tego upoważnione osoby podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego na terenie miasta Gdańska.
Zapytanie (plik pdf)
Wzór umowy (plik pdf)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (plik pdf)

Gdańsk, 2018-01-10
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług stałego serwisu i konserwacji systemów Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Oddymiania:
plik pdf
Wzór umowy: plik pdf
2018.02.02
Rozstrzygnięcie: plik pdf

Gdańsk, 2018-01-04
Zapytanie ofertowe na usługę zabezpieczenia opieki medycznej przez ratownika medycznego wraz z podstawowym sprzętem pierwszej pomocy na wszystkich podanych w zleceniu /zamówieniu/ imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej i opieki osobom, które tego będą wymagały do czasu przejęcia opieki przez inne do tego upoważnione osoby podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego na terenie miasta Gdańska.
Zapytanie (plik pdf)

Gdańsk, 2017-12-29
Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług prania Wybór oferty - pranie (plik docx)

Gdańsk, 2017-12-29
Lista ofert do zapytania ofertowego - świadczenie usług prania Lista złozonych ofert (plik docx)

Gdańsk, 2017-12-27
W związku z omyłką pisarską wprowadza się zmianę w opisie przedmiotu zamówienia.
§2 pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta do przetargu na usługi prania. NIE OTWIERAĆ PRZED 29.12.2017 godz. 10.15.”

Data publikacji: 22.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG PRANIA NA POTRZEBY GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
Zaproszenie do składania ofert (plik jpg)
SIWZ (plik doc)

Data publikacji: 19.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - TROFEA SPORTOWE: PUCHARY, STATUETKI, PLAKIETKI I MEDALE
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór umowy (plik doc)

Data publikacji: 19.12.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA ZABEZPIECZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Zapytanie ofertowe (plik doc)
Wzór umowy (plik doc)

Data publikacji: 27.11.2017
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH DN25 W BUDYNKU GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244
Pismo przewodnie (plik doc)
Przedmiar (plik pdf)
Specyfikacja techniczna (plik pdf)
Wzór umowy (plik doc)


Data publikacji: 26.01.2017
Przetarg nieograniczonego na świadczenie usług prania na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
Ogłoszenie (plik pdf), Specyfikacja (plik doc)
30.01.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ (plik doc)
01.02.2017: Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (plik pdf), Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (plik pdf)
03.02.2017: Zestawienie ofert (plik pdf)
13.02.2017: Informacja o wyniku (plik pdf)
Data publikacji 1.08.2016

Gdańsk 15.07.2016

Wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej wraz z naprawą kominów oraz docieplenie stropu poddasza w budynku noclegowym Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku Numer ogłoszenia: 137951 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: plik zip

 

Gdańsk 27.07.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ (plik pdf)

 

Gdańsk 01.08.2016

Wynik przetargu (plik pdf)

 

 

Gdańsk 20.05.2016

Ogłoszenie o konkursie na najem nieruchomości (plik pdf)

 

 

 

 

Małe Logo SSM Gdańsk

SSM Grunwaldzka

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel/fax: +48 58 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

SSM Wałowa

Ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel/fax: +48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

SSM Kartuska

Ul. Kartuska 245b
80-125 Gdańsk
tel: +48 58 302 60 44
fax: +48 58 302 05 81
kartuska@ssm.gda.pl

Logo VanFisk